Waarom kunst? Wat heb je aan creativiteit?
Ik beschouw creativiteit als één van de meest waardevolle capaciteiten die mensen bezitten. Zonder creativiteit krijgen verbeelding, verwondering of fantasie niet de gelegenheid een plek in ons leven en onze maatschappij in te nemen. Kunst is -als het domein waar creatieve ideeën leidend zijn- van groot belang voor de wereld waarin we leven omdat ze ons confronteert met andere zienswijzen, andere geluiden, andere betekenissen en andere belangen dan die ons dagelijks worden ingegeven. En die ‘andere’ blik is noodzakelijk om ons leven -steeds opnieuw- vorm en zin te geven.
De functie van kunstenaar in een tijd van nieuwe (social) media, interdisciplinaire kunstproductie en een andere rol voor het publiek, is een even veelzijdige als dynamische. Ooit werd de vierde wand van het theater afgebroken; inmiddels staan de vijfde (het theater zelf) en de zesde (de virtuele werkelijkheid) permanent onder druk. Dit maakt het muziektheater van nu veelvormig, complex en vervreemdend.
Niet langer wordt het artistieke proces bepaald door louter de ‘geniale’ invallen van een kunstenaar, afgegrensd door tradities en daaruit voortkomende werkwijzen; maar staat het juist wijd open voor kruisbestuivingen met andere disciplines en kennisdomeinen, publieksparticipatie of inzichten vanuit marketing. Het makerschap zélf wordt bevraagd. Immers: met de computer maken we in een handomdraai onze eigen muziek, video of multimediapresentatie. De democratisering van het makerschap heeft de kunstenaar een reeks nieuwe potentiële rollen gegeven: curator, communicator, verzamelaar, intermediair, onderzoeker. Wellicht is de kunstenaar in onze tijd primair de facilitator van een creatieve dialoog: degene die de juiste context creëert om een specifiek onderwerp op een specifieke manier voor een specifiek publiek uit de doeken te doen. Juist in deze tijd van social media liggen er veel mogelijkheden om vanuit het artistieke product fijnmazig, inhoudelijk gemotiveerd en oprecht contact te zoeken met dat publiek.
Op dit snijvlak van artistieke inhoud en maatschappelijke relevantie bevindt zich mijn interesse als dramaturg.

Advertenties

Geerts Twitter

Deze site

Advertenties

%d bloggers liken dit: